A.Helinurme õppematerjale
Eelmisele lehele
Esilehele

2002. aasta lõpus avaldatud Eesti riigi infotehnoloogia arengukava näeb ette riigisektori üleminekut tasuta OpenOffice'ile ja selle põhjal uute rakenduste loomist. Huvi OpenOffice'i vastu on üles näidanud paljud riigid alates hiiglaslikust Indiast ja lõpetades Soomega.
Eesti riigi huvi on see, et ei peaks maksma miljoneid kroone aastas tarkvara eest, mis on asjatundjate hinnangul ebaturvaline ja kohati ka kohmakas. Lisaks on veel hulk riigiasutuste infotehnoloogiaga seotud probleeme, mille lahendamiseks sobib näiteks tasuta OpenOffice märksa paremini, kui raha eest levitatavad analoogid.
Tänaseks on ilmunud OpenOffice'i versioon 1.0.2 - võib laadida endale kodulehelehelt http://www.openoffice.org, samuti selle eestikeelne versioon ning ka tasuta eesti keele õigekirjakontrolli katseeksemplarid.

OpenOffice'is paketis on olemas peaaegu kõik see, mis Microsoft'i toodetud kontoripakettides:
 • Tekstitöötlus Writer - MSWord'i asemel
 • Tabelitöötlus Calc - MSExcel'i asemel
 • Esitlusgraafika Impress - MSPowerPoint'i asemel
 • Veebitöötlus HTM Editor - MSFrontPage'i asemel
 • Joonestamine Draw - MSDrawing'i asemel
 • Matemaatiliste valemite redaktor Math - MSEquation'i asemel
 • OpenOffice paketile on sisse ehitatud ka andmebaaside haldamise ja päringute loomise (SQL) programm, mis ei ole nii võimas kui MSAccess, kuid lihtsus on pigem eeliseks. Puuduseks on dokumentatsiooni puudumine, mistõttu ekslikult arvatakse, et OpenOffice ei võimaldagi andmebaasitöötlust.

  OpenOffice.org for Dummies.pdf - õpik algajaile
  Getting Started with OpenOffice.org 3.pdf - alustuseks
  OpenOffice.org - Getting Started (March 2006) - alustuseks
  Viimati muudetud 20.08.03