A.Helinurme õppematerjale
Eelmisele lehele
Esilehele

Selgitusteks ja näideteks on kasutatud programmi ACAD 13.
 • Tund1. Selgitus. Joonis - Pohimõisteid: töö alustamine; ekraani käsud; käskude sisestamine/valimine/tühistamine; limits ja units; joonestamise reziimid ja abikäsud.
 • Tund2. Selgitus. Joonis- Joonestamine koordinaatide sisestamisega klaviatuurilt; absoluutsed ja suhtelised koordinaadid; menüü Draw ikoonid.
 • Tund3. Selgitus. Joonis- Joonestamine OSNAP kasutamisega; menüü OSNAP ikoonid; objektide valimine; menüü Modify ikoonid.
 • Tund4. Selgitus. Joonis- Lihtsad graafikaelemendid; tekst joonisel; polyline; päringud; mutri ja nurgiku joonestamine.
 • Tund5. Selgitus. Joonis- Objekti omaduste muutmine: värv; kiht; joone tüüp; joone laius.
 • Tund6. Selgitus. Joonis- Spiraali ja siinuse joonestamine; koordinaatide süsteemid (UCS); graafikaelementide omadusi.
 • Tund7. Selgitus. Joonis Joonis07-1- Dimensioneerimine joonisel; menüü Dimension ikoonid; objekti omaduste ja mõõtmete muutmine.
 • Tund8. Selgitus. Joonis- Redigeerimisi joonisel; lengthen; Polyline redigeerimine; harjutusi.
 • Tund9. Selgitus. Joonis- Massiivide (array) kasutamisi joonises; harjutusi massiividega.
 • Tund10. Selgitus. Joonis- Plokid (blocks) joonisel; loomine/sisestamine; harjutusi.
 • Tund11. Selgitus. Joonis- Elektrilised põhimõtteskeemid; plokkide ja atribuutide loomine/sisestamine; multiline olemasolevate stiilide kasutamisega.
 • Tund12. Selgitus. Joonis
 • Tund13. Selgitus. Joonis
 • Tund14. Selgitus. Joonis
 • Tund15. Selgitus. Joonis- Koostejoonis detailide tööjoonistest nende kopeerimise teel.
 • Tund16. Selgitus. Joonis
 • Tund17. Selgitus. Joonis- Aksionomeetria; joonestamine isomeetrias ja vertikaalses kaldisomeetrias.
 • Tund18. Selgitus. Joonis- Joonistamine 3 dimensioonileses (3D) ruumis; wire-frame objektid.
 • Tund19. Selgitus. Joonis- Lihtsamad surface (pindadest koosnevad) objektid.
 • Tund20. Selgitus. Joonis20Joonis20a- Lihtsamad solids objektid; laud ja keerdtrepp.
 • Tund21. Selgitus. JoonisJoonis21aJoonis21bj- Koostatud solid objektid; lõiked ja ristlõiked.

  TMK AutoCAD 2005
 • Koduülesanne 2. Teha selle dokumendi alusel CAD programmide ja käsitsijoonestamise võrdlus.
  Viimati muudetud 20.08.03