A.Helinurme õppematerjale
Esilehele

Arvutikasutaja Oskustunnistus on tunnistus algoskuste tasandil.
EUCIP (http://www.eucip.com) programm täitab vaheastme vajadused informaatikas AO ja kõrgema akadeemilise ja ametialase kvalifikatsiooni vahel.
EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) seotud Eesti ametlikke teateid saab vaadata EITS'i (Eesti Infotehniloogia Seltsi) leheküljelt.
Koos EUCIP tunnistuse omandamisega omistatakse eksamite edukaile sooritajaile ka infotehnoloogia kutsekvalifikatsiooni tase.
IT kutsetunnistuse kohta saab lugeda http://www.kutsekoda.ee ja edasi kutseregister, kutsestandardid, IT ja telekommunikatsioon ning Infotehnoloogia spetsialistid I ja II tase.

Infotehnoloogia spetsialisti kutsetunnistuse saanute nimekirja, kus on ka TPT õpetajaid ja õpilasi (saadud EUCIP'i eksamite põhjal) vaata http://www.kutsekoda.ee/ edasi -> Kutsetunnistused väljaandja järgi -> Eesti Infotehnoloogia Selts


EUCIP baastaseme õppekava saab lugeda http://www.eits.ee/Main/failid/eucip/eucipoppekava.doc.
Õppeaine "IT kasutamine organisatsioonis" (EUCIP baastaseme õppekava esimene A osa) koosneb järgmistest osadest:


< td> 16 ja 17 õppenädal
Mooduli nimetusKonspekt parandatudEnesekontrolli test parandatud. - Õppekavas 2005/2006 õppeaasta 2 semestril
A1. Organisatsioonid ja infotehnoloogia rakendamine.28.02.0416.01.2006 (30 küsimust) 2, 3 ja 4 õppenädal
A2. Infotehnoloogia juhtimine. 28.02.0403.03.2006 (30 küsimust) 5, 6, 7 ja 8 õppenädal
A3. Infotehnoloogia ökonoomika. 28.02.0412.03.2006 (20 küsimust) 9 ja 10 õppenädal
A4. Internet ja uus majandus. 28.02.0402.04.2006 (15 küsimust) 11 ja 12 õppenädal
A5. Projektihaldus. 28.02.0402.04.2006 (28 küsimust) 13 ja 14 õppenädal
A6. Esitlus ja suhtlusmeetodid. 28.02.0412.05.2006 (10 küsimust) 15 õppenädal
A7. Juriidilised ja eetilised küsimused. 28.02.0408.05.2006 (12 küsimust)

Testimise programmi harjutamiseks (Kõigi moodulitega) saab siit EUCIP_opilane2006.rar. Vajadusel peale mooduli lahtipakkimist võib "Enesekontrolli testid" kopeerida EUCIP_opilase kausta.


Nimekiri terminitest 2, mis aitab ette valmistada eksamiks saab siit EUCIP mooduli terminid 2.

Nimekiri Juhtimise mooduli terminitest, mis aitab ette valmistada eksamiks saab siit EUCIP juhtimise mooduli terminid.

Eesti standard EVS-ISO/IEC 2382. Infotehnoloogia. Sõnastiku lõppkavand http://www.imprimaatur.ee/standard/sisukord.htm
E-teatmik IT ja sidetehnika seletav sõnaraamat http://www.vallaste.ee/index.htm
Inglisekeelne arvutialane seletav sõnaraamat http://whatis.techtarget.com


Viimati muudetud 25.04.05 EUCIP sonad.doc