A.Helinurme õppematerjale
Esilehele

Arvutikasutaja oskustunnistuse (AO) kodulehel (http://www.ao.ee) toodud tekstitöötluse mooduli 3 sisu koos selgitustega: Word2000 või PDF failina

Arvutikasutaja oskustunnistuse (AO) tekstitöötluse mooduli 3 kodulehel (http://www.ao.ee) toodud näidisülesanne.

1. Selgitused ja näidisharjutus otsimisele ja asendusele: "Find/Replace"
2. Tabulaatorite ja tabelite kasutus MSWordis: "Tabulaatorid ja tabelid"

Viimati muudetud 20.08.05